Całopojazdowa spedycja

Szczególnym rodzajem spedycji drogowej jest całopojazdowa krajowa spedycja. Może ona obejmować dowolny typ transportu, niemniej warto pamiętać, iż najkorzystniej z punktu widzenia ekonomicznego przedstawia się sytuacja, w której cała przestrzeń ładunkowa pozostaje zajęta. Całopojazdowa spedycja to bowiem nic innego, jak wynajęcie całkowitej powierzchni środka lokomocji tylko do własnych celów. Gwarantuje to dużo większy komfort przewożenia towarów (w szczególności tych łatwo ulegających uszkodzeniom).

Drobnicowa spedycja

Wyjaśnić należy, czym jest transport drobnicowy? Jest to przemieszczenie towarów o niewielkiej masie oraz gabarytach. Dotyczy to zarówno produktów przetworzonych, jak i wyrobów gotowych.

Istotne jest, że ładunek nie może być dzielony w czasie przeładunków, oraz że w całym procesie logistycznym musi istnieć możliwość zważenia i policzenia opakowań. W celu usprawnienia transportu spedytorzy często łączą grupy towarów w jeden ładunek zbiorczy, umieszczany na paletach bądź kontenerze.

Ekspresy
międzynarodowe

Realizujemy transport ekspresowy zarówno na terenie kraju jak i za granicą. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem jesteśmy przygotowani  na wszelkie niespodziewane sytuacje, awarie,trudne warunki pogodowe, tak by w razie ich wystąpienia zareagować na tyle szybko, żeby nie powstało opóźnienie.

Expressowy Transport w sytuacjach awaryjnych (ASAP) samochodami o ładowności do 1,5 tony (8 europalet, 10 europalet, winda). Transport w systemie „JUST IN TIME” czyli 24 h, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Transport Dedykowany w systemie „DOOR TO DOOR” bez przeładunków i doładunków. Standardowy transport towarów samochodami o ładowności od 1,5 tony do 24 tony. Transport całopojazdowy i drobnicowy w zależności od wymagań klienta.

Transport wahadłowy

Polega na tym że środek transportu kursuje pomiędzy punktem załadunku a wyładunku, wykorzystywany w modelu wahadłowym jest zazwyczaj jeden środek transportu (ciągnik siodłowy + naczepa).  Zapewniamy kompleksową obsługę tego rodzaju transportu.

Logistyka
kontraktowa

Usługa logistyczna, która obejmuje szereg operacji prowadzonych na powierzchni magazynowej wraz z usługami dodatkowymi. Najczęściej dotyczy centralnego magazynu klienta, który zdecydował się na outsourcing usług logistycznych. Zaliczyć do niej można m.in.: wyładunek, dekonsolidację, kompletację, składowanie, sortowanie, magazynowanie, zabezpieczenie przesyłki, inwentaryzację, raportowanie, co-packing oraz przygotowanie do dystrybucji. Logistyka kontraktowa to także szereg usług dodatkowych takich jak: etykietowanie, foliowanie czy przygotowywanie zestawów promocyjnych.

Odprawy celne

Import towarów to przywóz wyrobów z terytorium państwa trzeciego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Oznacza to, że jeśli sprowadzamy towary z kraju nie będącego w UE, jesteśmy importerem. Jednym z najważniejszych obowiązków importera jest odprawienie towaru, to znaczy przejście przez procedurę celną. W imieniu importera zajmujemy się formalnościami celnymi w urzędzie celnym. Jesteśmy pośrednikiem między przedsiębiorcą a urzędnikiem celnym.

Transport ADR

Zajmujemy się kompleksową organizacją transportu ADR – zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Dysponujemy samochodami dostosowanymi do przewozu ładunków niebezpiecznych (ADR). Ponadto, świadczymy usługę dostawy typu door to door. Nasza oferta transportu ADR skierowana jest wyłącznie do firm.

ADR jest międzynarodową konwencją, określającą zasady drogowego przewozu towarów niebezpiecznych. Do ładunków niebezpiecznych zalicza się wszelkie materiały i przedmioty, których transport jest zabroniony lub dopuszczony jedynie w ściśle określonych warunkach. Konwencja ADR wyróżnia 9 klas materiałów niebezpiecznych.

Ze względu na szczegółowe normy i regulacje, transport ADR (ładunków niebezpiecznych) jest jednym z najtrudniejszych w zorganizowaniu. Po pierwsze, pojazd, którym przewożone są niebezpieczne substancje, musi być odpowiednio oznakowany – umieszczony na nim symbol odpowiada klasie materiału według konwencji ADR. Po drugie, kierowca musi posiadać specjalistyczne wyposażenie, które umożliwi mu zabezpieczenie miejsca ewentualnego wypadku, a także być odpowiednio przeszkolony.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.